Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności paltusotyny stosowanej u pacjentów z akromegalią leczoną niefarmakologicznie

Jednostka chorobowa: Akromegalia
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Randomizowane, kontrolowane placebo badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności paltuzotyny (dawniej CRN00808; doustny selektywny niepeptydowy agonista receptora somatostatyny typu 2) u osób z niefarmakologicznie leczoną akromegalią.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CRN00808-08

Sponsor badania

Crinetics Pharmaceuticals Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CRN00808-08

Sponsor badania

Crinetics Pharmaceuticals Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań