Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy Ib mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki i aktywności produktu GDC-1971 w skojarzeniu z atezolizumabem u pacjentów z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi

Jednostka chorobowa: Zaawansowane guzy lite, przerzutowe guzy lite
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa, farmakokinetyki (PK) i aktywności GDC-1971 podawanego w skojarzeniu z atezolizumabem u uczestników z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi.

Badanie będzie miało 2 etapy – etap ustalania dawki i etap ekspansji. W etapie ekspansji do badania zostaną włączeni uczestnicy z niedrobnokomórkowym rakiem płuca o wysokim poziomie ligandu programowanej śmierci -1 (NSCLC PD L-1 wysoki), NSCLC o niskim poziomie PD L-1, rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (HNSCC) PD L-1 dodatnim, czerniakiem typu dzikiego BRAF (BRAF WT) oraz wszelkimi miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO43712

Sponsor badania

Genentech, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

618547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO43712

Sponsor badania

Genentech, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

618547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań