Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Podwójna terapia przeciwzakrzepowa dabigatranem i tikagrelorem u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym i niezastawkowym migotaniem przedsionków poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej (ADONIS PCI)

Jednostka chorobowa: Ostry zespół wieńcowy
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Ponad 25% pacjentów skierowanych na diagnostykę koronarografii i przezskórną interwencję wieńcową (PCI) z powodu ostrego zespołu wieńcowego (ACS) cierpi na niezastawkowe migotanie przedsionków (AF). W tym szczególnym otoczeniu równowaga między zapobieganiem zakrzepicy a ryzykiem krwawienia pozostaje wyzwaniem. Doustna antykoagulacja (OAC) zapobiega udarowi i zatorowości ogólnoustrojowej, ale nie wykazano, aby zapobiegała zakrzepicy w stencie (ST). Podwójna terapia przeciwpłytkowa (DAPT) zmniejsza częstość występowania nawracających zdarzeń niedokrwiennych i ST, ale jest mniej skuteczna w zmniejszaniu częstości występowania udaru sercowo-zatorowego związanego z migotaniem przedsionków. Powszechną praktyką wspieraną przez wytyczne jest łączenie trzech leków (OAC, aspiryny i klopidogrelu) w potrójnej terapii, co wiąże się z wysokim rocznym ryzykiem (do 25%) poważnego krwawienia. W związku z tym pilnie potrzebne są nowe strategie terapeutyczne, aby utrzymać skuteczność przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa leczenia u pacjentów z migotaniem przedsionków i OZWW poddawanych PCI.

 

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

NBK182/1/2020

Sponsor badania

Gdański Uniwersytet Medyczny

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Maciej Lesiak

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8549265

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

NBK182/1/2020

Sponsor badania

Gdański Uniwersytet Medyczny

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Maciej Lesiak

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8549265

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań