Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Otwarte, prowadzone bez grupy kontrolnej badanie kliniczne II fazy oceniające przeciwnowotworowe działanie iksabepilonu u pacjentów z miejscową wznową lub przerzutami raka piersi po niepowodzeniu leczenia antracyklinami i taksanami wybranych na podstawie testu przewidywanej odpowiedzi na iksabepilon

Jednostka chorobowa: Nowotwór piersi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem jest zbadanie przeciwnowotworowego działania iksabepilonu u pacjentów z miejscowo nawrotowym lub przerzutowym rakiem piersi (mBC) wybranym przez Ixabepilone DRP po niepowodzeniu antracykliny i taksanów.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

AL-2001

Sponsor badania

Allarity Therapeutics

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Rodryg Ramlau

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (061) 1019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

AL-2001

Sponsor badania

Allarity Therapeutics

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Rodryg Ramlau

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (061) 1019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań