Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Badanie kliniczne fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, celem oceny skuteczności i bezpieczeństwa kobitolimodu w leczeniu indukującym i podtrzymującym chorych na aktywne lewostronne wrzodziejące zapalenie jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

Jednostka chorobowa: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem badania jest ocena skuteczności leczenia kobitolimodem w porównaniu z placebo w indukowaniu remisji klinicznej u uczestników z umiarkowanym do ciężkiego aktywnym lewostronnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz ocena skuteczności leczenia podtrzymującego kobitolimodem w porównaniu z placebo w indukowaniu lub utrzymaniu remisji klinicznej w 52. tygodniu, u uczestników z odpowiedzią kliniczną w 6. tygodniu po leczeniu indukcyjnym kobitolimodem.

Ten protokół badania III fazy obejmuje badanie indukcyjne przez 6 tygodni i badanie podtrzymujące przez dodatkowe 45 tygodni.

W badaniu indukcyjnym odbędzie się faza wstępna w celu zbadania najlepszej dawki między kobitolimodem 250 mg a kobitolimodem 500 mg przy użyciu adaptacyjnego projektu.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CSUC-01/21

Sponsor badania

InDex Pharmaceuticals

Główny badacz

Dr n. med. Konrad Matysiak

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Gastroenterologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CSUC-01/21

Sponsor badania

InDex Pharmaceuticals

Główny badacz

Dr n. med. Konrad Matysiak

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Gastroenterologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań