Zasady rekrutacji

1. ZASADY REKRUTACJI:

Informacje na temat rekrutacji na III edycję studiów (rok akademicki 2018/2019) opublikujemy na przełomie czerwca i lipca 2018 roku.


2. OPŁATA ZA STUDIA:

Opłatę za udział w programie II edycji studiów (rok akademicki 2017/2018) wynosiła 8000 zł płatne w całości lub w dwóch ratach. P łatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym słuchaczem.


3. REJESTRACJA ONLINE:

ZAREJESTRUJ SIĘ

4. REGULAMIN:

» Regulamin Studiów Podyplomowych

 

Kontakt:

Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych
ul. Fredry 10, pok. 017
61-701 Poznań
tel.: 61 854-62-93
fax: 61 854-61-05
e-mail: studium@ump.edu.pl

Zobacz także