Zasady rekrutacji

1. ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja na III edycję studiów trwa do 27 stycznia 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.


2. OPŁATA ZA STUDIA:

Opłata za 2 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 8.000 zł, z możliwością dokonywania płatności w dwóch równych ratach w terminach: 8.02.2019 r., 30.06.2019 r

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym sluchaczem.

Wpisowe: 500 zł - podlega zaliczeniu w poczet czesnego, ale nie podlega zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych, względnie zrezygnowania z nich w pierwszym semestrze

Opłaty wpisowego nalezy dokonać na konto Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

z dopiskiem - studia podyplomowe Badania Kliniczne edycja III


3. REJESTRACJA ONLINE:

ZAREJESTRUJ SIĘ

4. REGULAMIN:

» Regulamin Studiów Podyplomowych

 

Kontakt:

Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
e-mail: studium@ump.edu.pl

Zobacz także