Dane kontaktowe

Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych

Sekretariat:
ul. Fredry 10, pok. 017, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-62-93
fax: 61 854-61-05
e-mail: studium@ump.edu.pl

Dr hab. Jacek Karczewski - Kierownik Studiów, tel.: 608 648 523, e-mail: jkarczews@ump.edu.pl
Dr Rafał Staszewski
- Z-ca Kierownika Studiów, tel.: 504 161 682, e-mail: rstaszew@ump.edu.pl