Program studiów

Przedmioty

Liczba zajęć teoretycznych

Liczba zajęć praktycznych

ECTS

Wykład inauguracyjny

-

-

-

Wprowadzenie do badań klinicznych

13

5

2

Wprowadzenie do badań klinicznych - Pharmacovigilance

6

-

1

Pacjent w badaniu klinicznym

-

2

1

Bioetyczne aspekty realizacji badań klinicznych

2

2

1

Dokumentacja w badaniach klinicznych

8

16

4

Szkolenie z Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GSP)

- 10 3

Komisja bioetyczna w badaniach naukowych

4 -  1

Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego

2

4

1

Badany produkt leczniczy

2

4

1

Zarządzanie projektem badawczym

2

4

1

Charakterystyka randomizowanych badań klinicznych

4

-

1

Prawo w badaniach klinicznych

16

2

2

Monitorowanie badań klinicznych

4

4

2

Specyfika badań klinicznych w kardiologii i nadciśnieniu tętniczym

5

-

1

Specyfika badań klinicznych w onkologii

4

-

1

Specyfika badań klinicznych w reumatologii

3

-

1

Specyfika badań klinicznych w neurologii

2

-

1

Specyfika badań klinicznych w pulmonologii

2

-

1

Specyfika badań klinicznych w pediatrii

3

-

1

Kierunki rozwoju badań klinicznych

2

5

1

Przygotowanie ośrodka badawczego do inspekcji i audytów

2

5

1

Organizacja ośrodka badań klinicznych

-

7

3

Granty w badaniach naukowych

2

2

1

Projektowanie badań klinicznych - protokół w badaniach klinicznych

2

4

1

Rejestracja badań klinicznych - aktualne wymagania i najnowsze zmiany w prawodawstwie

-

8

3

Modele współpracy firm CRO z ośrodkami badań klinicznych

-

4

1

ŁĄCZNIE:  178

90

88

38

 

 

Zobacz także