Przydatne linki

» Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

» Europejska Agencja ds. Leków

» Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

» Europejski Rejestr Badań Klinicznych

» ClinicalTrials.gov

» ICH Guidelines

» Narodowe Centrum Nauki

» Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

» Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Zobacz także