< Cofnij

Rozpoczynamy rekrutację na II edycję studiów

Rejestracja online:

ZAREJESTRUJ SIĘ

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Maksymalna liczba uczestników studiów to 30 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2017 roku. rejestracja online)

Opłatę za udział w programie studiów w wysokości 8000 zł należy wnieść w całości do 15 października 2017 roku lub w dwóch ratach - I rata do 15 października 2017 roku i II rata do 31 stycznia 2018 roku. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia. UWAGA! 10 pierwszych osób otrzyma rabat w wysokości 10%!


Dane do przelewu
:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
Numer rachunku: 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
BH w Warszawie S.A. oddział w Poznaniu
Tytułem: (Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych - edycja II, imię i nazwisko)

» Regulamin Studiów Podyplomowych