< Cofnij

Ostatnie wolne miejsca na studia 2017/2018!

1. ZASADY REKRUTACJI:

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Maksymalna liczba uczestników studiów to 30 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 października 2017 roku. rejestracja online)


2. OPŁATA ZA STUDIA:

Opłatę za udział w programie studiów w wysokości 8000 zł należy wnieść w całości ub w dwóch ratach.

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym słuchaczem.


3. REJESTRACJA ONLINE:

ZAREJESTRUJ SIĘ


4. REGULAMIN:

» Regulamin Studiów Podyplomowych