< Cofnij

Ostatnie dni rekrutacji!

1. ZASADY REKRUTACJI:

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Maksymalna liczba uczestników studiów to 30 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2017 roku. rejestracja online)


2. OPŁATA ZA STUDIA:

Opłatę za udział w programie studiów w wysokości 8000 zł należy wnieść w całości do 15 października 2017 roku lub w dwóch ratach - I rata do 15 października 2017 roku i II rata do 31 stycznia 2018 roku. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia. UWAGA! 10 pierwszych osób otrzyma rabat w wysokości 10%!

Płatność za studia odbywa się na indywidualne subkonto wskazane w umowie podpisywanej z każdym słuchaczem.


3. REJESTRACJA ONLINE:

ZAREJESTRUJ SIĘ


4. REGULAMIN:

» Regulamin Studiów Podyplomowych